Anjiyografi Hakkında En Çok Merak Edilen 8 Değerli Soru!

PekYakinda

Yeni Üye
Kalp damar hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde en önde gelen mevt sebebi olmaya devam ediyor. O denli ki Türkiye’de her yıl 200 bin kişinin vefatına yol açıyor. ötürüsıyla kalp damar hastalıklarında erken teşhis yaşamsal kıymete sahip. Halk lisanında ‘anjiyo’ olarak tabir edilen ve damarlarda darlık olup olmadığının tespit edilmesi için başvurulan ‘koroner anjiyografi’ de, teşhis hallerinde ‘son nokta’ olarak yerini muhafazaya devam ediyor. Bunun sebebi ise damarların direkt görüntülenmesine ve gereksinim halinde tıpkı seansta tedavi için müdahaleye imkan vermesi. Acıbadem Taksim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan,koroner anjiyografinin hayat kurtaran bir teşhis sistemi olduğuna dikkat çekerek, “Üstelik günümüze dek geliştirilen teknikler yardımıyla süreçler ağrısız ve acısız gerçekleştirilebiliyor. Damarların imajı dakikalar, hatta saniyeler ortasında alınabiliyor. Hastalar tıpkı gün olağan hayatlarına dönebilme talihine da sahip olabiliyorlar” diyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, koroner anjiyografi hakkında en sık merak edilen 8 soruyu yanıtladı; değerli bilgiler verdi!

Koroner anjiyografi nedir?

En sık uygulanan kardiyolojik tetkiklerden biri olan koroner anjiyografi; kalbi besleyen koroner damarların görüntülenmesi sürecidir. ömrümüzü tehdit eden damar tıkanıklıkları bu yol yardımıyla tespit ediliyor. Daralmış yahut tıkanmış olduğu belirlenen damarlar anjiyo sırasında balon yahut stentle açılabiliyor. Bu sayede hastanın şikayetleri ortadan kalkıyor, hayat kalitesi artıyor ve ömrü uzuyor.

Hangi meselelerde başvuruluyor?

Yapılan EKG, EKO ve efor testi üzere teşhis hallerinden çıkan sonuçlar muhtemel bir damar tıkanıklığına işaret ediyorsa, koroner anjiyografi uygulanıyor. Süreç kararında damar tıkanıklığının olup olmadığı anjiyografi ile kesin olarak saptanıyor.

Koroner anjiyografi niye kıymetli?

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp krizi sırasında yapılan koroner anjiyografinin ve akabinde uygulanan stentin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, “Damar açıklığı ne kadar erken sağlanırsa, hastanın hayatta kalma bahtı da o kadar artıyor. Yapılan çalışmalarda; anjiyografi daha sonrası uygulanan stent tedavisinin kalp krizi dışında, yaygın damar hastalığı ya da ana damar başlangıcında lezyonların varlığı üzere kimi özel durumlarda ömrü uzatabileceği gösterilmiştir” diyor.

Kaç çeşit anjiyografi mevcut?

Günümüzde; klasik, tomografi ve MR ile çekilen anjiyografi olmak üzere 3 tip anjiyografiden faydalanılıyor. Hangi anjiyo yoluna başvurulacağına ise hastanın yaşına, kliniğine, taşıdığı risk ve yandaş faktörlere nazaran karar veriliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan,düşük riskli olan hastalarda daha epey halk içinde ‘kansız anjiyo’ yahut ‘sanal anjiyo’ olarak bilinen bilgisayarlı tomografi (BT) koroner anjiyografi metodunun tercih edildiğini vurgulayarak, “Girişimsel bir metot olmaması, klasik anjiyografiye nazaran daha düşük risk içermesi ve seçilmiş hastalarda neredeyse klasik anjiyografi kadar net bilgi vermesi niçiniyle günümüzde bilgisayarlı tomografiyle yapılan anjiyo sayısı giderek artıyor” diyor. Doç. Dr. Murat Turfan, “MR yolu de kalbin işlevleri ve yapısı hakkında bize net bilgi veren, kimi durumlarda altın standart olan bir usul. Hem kalp işlevlerini tıpkı vakitte kalp damarlarını incelemek istediğimizde kardiyak MR ve MR anjiyografi tercih edilen yöntemdir” bilgisini veriyor.

Koroner anjiyografi nasıl uygulanıyor?

Klasik anjiyografi:
Özel laboratuvar ortamında ve çoklukla lokal anestezi altında gerçekleştirilen koroner anjiyografide el bileğinden ya da kasıktan damar yolu açıldıktan daha sonra, ince bir plastik kabloyla kalp damarlarına ulaşılıyor. Akabinde görünür hale gelmeleri için damarlara ‘kontrast madde’ olarak isimlendirilen özel bir ilaç enjekte ediliyor. Damarlar farklı açılardan görüntülenerek, tıkanıklık olup olmadığı belirleniyor. Hasta kasıktan yapılan anjiyografilerde en çok 6 saat, bilekten yapılan süreçlerde en çok 3 saat, stent ya da balon uygulandığında bir gece daha sonra taburcu oluyor. Fakat süreçle ilgili sıra dışı bir durum olursa, bu mühlet uzayabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan,son senelerda el bileğinden anjiyonun daha epey uygulanmaya başlandığına dikkat çekerek, “Bunun sebebi ise daha az komplikasyon riski, daha konforlu süreç ve süreç daha sonrasında hastanın olağan yaşantısını daha az etkilemesidir” diyor.

Koroner BT anjiyografi: Koroner (bilgisayarlı tomografi) anfiyografi;kalbimize kan sağlayan damarları görüntüleyen bir tomografidir. Bu prosedürde kalbin ve kan damarlarının manzaralarını sağlamak için kuvvetli bir x ışını kullanılıyor. Öncelikle ele yahut kola damar yolu yerleştiriliyor. Hastanın BT aygıtının içine uzanması isteniyor. Akabinde damarlar 5 saniye kadar kısa bir süre ortasında görüntüleniyor. Tüm süreçlerin tamamlanması ise biraz daha uzun sürüyor.

Süreç daha sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Klasik koroner anjiyografinin yapıldığı gün, kontrast unsurun bedenden atılması için bol ölçüde su içmek ve istirahat etmek gerekiyor. Bilhassa kasık bölgesi kullanılan hastalar başta olmak üzere, 24 saat araç kullanılmaması ehemmiyet taşıyor. Kasıktan yapılan anjiyolarda, kasıktaki kılıf çekildikten daha sonra 6 saat boyunca kum torbasıyla baskı uygulanıyor, bu müddet ortasında bacağın oynatılmaması isteniyor. Bilekten yapılan süreçlerde de 2 gün boyunca ağır kaldırmamalı ve spor yapılmamalı. BT anjiyografide ise rastgele bir tomografi tetkikinden farklı süreç yapılmadığı için inceleme daha sonrasında çabucak olağan hayata dönebilen hastanın yalnızca çokça su içmesi kâfi geliyor.

Koroner anjiyografi riskli bir metot mi?

Kalp ve kan damarları üzerinde yapılan birden fazla prosedürde olduğu üzere, koroner anjiyoda da X ışınlarından ışınıma maruz kalınıyor. Fakat önemli komplikasyonlar tüm anjiyografi biçimlerinde fazlaca nadir durumlarda gelişiyor.

Hangi prosedür, hangi hastaya uygulanabiliyor?

Klasik koroner anjiyografi her hastada uygulanabilen bir prosedür. BT koroner anjiyografi formülü klasik anjiyografiye nazaran daha süratli müddette tamamlanıyor. Ayrıyeten invaziv değil, yalnızca damar yolu açılması kâfi oluyor ve nazarance komplikasyon riski de daha düşük seviyede. “Ancak bu avantajlar, metodun herkes için uygulanabileceği manasına gelmiyor” ikazında bulunan Doç. Dr. Murat Turfan, şöyleki devam ediyor: “Bilinen koroner arter hastalığı, bilhassa de stent tedavisi olan hastalarda, özel durumlar dışında, bu prosedüre başvurulmuyor. Uygun olan hasta kümesi; koroner arter hastalığı için yüksek riskli olmayan, morbit obez ve aritmi üzere çekim kalitesini engelleyecek durumu olmayan bireylerdir. BT anjiyografi usulünü daha epeyce düşük riskli olan hastalarda tercih ediyoruz”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı