Ziyası ne demek ?

KimDemis

Global Mod
Global Mod
Ziyas, Arapca'da olcu anlamna gelen bir kelimedir. Ziyas, Islam hukukunda, belirli bir olaya dayanarak musterek ictihatlarn tespit edilmesi icin kullanlan bir kavramdr. Ziyas, Islam hukuku icin onemli bir konu olarak gorulmektedir, cunku cogu zaman mevcut olmayan kanunlarn ictihatlarnn tespit edilmesini mumkun klar.

Ziyasnn Tanm

Ziyas, Islam hukuku icin onemli bir konu olarak gorulmektedir. Ziyas, cogu zaman mevcut olmayan kanunlarn ictihatlarnn tespit edilmesini mumkun klar. Ziyas, belirli bir olaya gore hareket eden, kararlarn verilmesine yardmc olan bir kavramdr. Ziyas, daha once olusturulmus kararlara dayanarak musterek ictihatlarn tespit edilmesi icin kullanlan bir kavramdr. Ziyas, Arapca'da olcu anlamna gelen bir kelimedir.

Ziyasnn Amac

Ziyasnn amac, Islam hukukunda, muktesebatn olmadg durumlar icin uygun olan ictihatlarn tespit edilmesidir. Ziyas, Islam hukuku icin onemli bir konu olarak gorulmektedir, cunku cogu zaman mevcut olmayan kanunlarn ictihatlarnn tespit edilmesini mumkun klar. Ziyas, belirli bir olaya dayanarak musterek ictihatlarn tespit edilmesi icin kullanlan bir kavramdr.

Ziyasnn Uygulanmas

Ziyasnn uygulanmas, Islam hukukunda, muktesebatn olmadg durumlar icin uygun olan ictihatlarn tespit edilmesini saglar. Ziyasnn geregi, onceki ictihatlara dayanarak, mevcut durumlarn degerlendirilmesi ve bu degerlendirmenin sonucunda yeni ictihatlarn olusturulmasdr. Ziyasnn uygulanmas icin, oncelikle, mevcut durumun ve olayn tum ayrntlarnn incelenmesi ve onceki ictihatlara dayanarak yeni ictihatlarn olusturulmas gerekmektedir.

Son olarak, Islam hukukunda, ozellikle muktesebatn olmadg durumlarda, ziyasnn kullanlmasnn onemini vurgulamak gerekir. Ziyas, belirli bir olaya dayanarak musterek ictihatlarn tespit edilmesi icin kullanlan bir kavramdr.